Kristán Ujlaki
Rám
Rám(ec)
Rám(ec)
Vidieť chtivý
Vidieť chtivý
Neviditeľný
Neviditeľný
Dusno
Dusno
Ambície 1
Ambície 1
Ambície 2
Ambície 2
Ambície 3
Ambície 3
Ambície 4
Ambície 4
Minuta zadržaného dychu
Minuta zadržaného dychu
Súkromná záležitosť
Súkromná záležitosť
Všade
Všade
Prirodzený rám(ec)
Prirodzený rám(ec)
Subjektívny čas
Subjektívny čas
Beztvárnosť
Beztvárnosť
Reklamný rám(ec)
Reklamný rám(ec)
Harmónia
Harmónia
Pevné väzby
Pevné väzby
Ilúzia
Ilúzia
Osobné číslo
Osobné číslo
Odhalený
Odhalený
Sviatočný rám(ec)
Sviatočný rám(ec)
Generálka
Generálka
Výhľad
Výhľad
zpet